Parsaray-logo

Tag: سازه سونا خشک

چوبکاری سونا خشک | ویژگی‌های لازم چوب مورد استفاده برای سوناهای خشک
21 دی 1401

چوبکاری سونا خشک | ویژگی‌های لازم چوب مورد استفاده برای سوناهای خشک

چوبکاری سونا خشک باید متناسب با دما و رطوبت مورد نظر انجام شود درجه حرارت سونا خشک که از آن به‌عنوان مکانی برای تعریق بدن استفاده می‌شود، در حدود 70 درجه و رطوبت آن کمتر از 5 درصد است. در ساخت سوناهای خشک از…