Parsaray-logo

Tag: جذابیت ظاهری ترموود

نقش ترموود در طراحی مبلمان شهری | چرا این متریال بهترین گزینه است؟
7 آذر 1402

نقش ترموود در طراحی مبلمان شهری | چرا این متریال بهترین گزینه است؟

نقش ترموود در طراحی مبلمان شهری؛ بهترین متریال برای این کاربرد طی سال‌های اخیر، مبلمان شهری در طراحی فضاهای شهری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. درواقع شهرداری‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای زیباسازی فضاهای شهری باید از مبلمانی خاص‌تر استفاده کنند. از طرف…