Tag: ابعاد ترموود

ابعاد فیزیکی مصالح ساختمانی ترموود | راهنمایی جامع برای کارفرمایان و طراحان
26 دی 1402

ابعاد فیزیکی مصالح ساختمانی ترموود | راهنمایی جامع برای کارفرمایان و طراحان

ابعاد فیزیکی مصالح ساختمانی ترموود به منظور بهره‌مندی از مزایای آن ابعاد ترموود یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای انتخاب این محصول است. این اعداد و مشخصات فیزیکی برای این محصول توسط سازمان جهانی ترموود و مطابق با تحلیل‌های مهندسی و همین‌طور موارد مصرفی…