فروشگاه پک وود

نما چوب

در حال نمایش 35 نتیجه

Thermo clear pine 20 × 138 mm - C3

چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 138 mm – C3 محصول کمپانی Thermory

1,629,930تومان
افزودن به سبد خرید
چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 65 mm - C7

چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 65 mm – C7 محصول کمپانی Thermory

0تومان
افزودن به سبد خرید
چوب ترموود Thermo pine 26*140 mm

چوب ترموود Thermo Pine 26 × 140 mm – C8 محصول کمپانی Thermory

1,261,955تومان
افزودن به سبد خرید
محصول چوب ترمووود - ترموود - خرید چوب ترموودSpruce) UTV- 20× 140)

چوب ترموود – Spruce) UTV- 20× 140)

0تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترمووود | چوب ترمو اش|20-×-72-mm-C7.png

چوب ترموود ASH 20 × 72 mm – C7 محصول کمپانی Thermory

150,861تومان
اطلاعات بیشتر
ASH 20 × 95 mm - C9

چوب ترموود ASH 20 × 95 mm – C9 محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
ASH 26 × 52 mm - C4J

چوب ترموود ASH 26 × 52 mm – C4J محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
ASH 26 × 52 mm - C7

چوب ترموود ASH 26 × 52 mm – C7 محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
ASH 26 × 52 mm - C7J

چوب ترموود ASH 26 × 52 mm – C7J محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
Thermo clear pine 20 × 138 mm - C1

چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 138 mm – C1 محصول کمپانی Thermory

1,629,930تومان
اطلاعات بیشتر
Thermo clear pine 20 × 138 mm - C6

چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 138 mm – C6 محصول کمپانی Thermory

1,629,930تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود | خرید چوب ترموود ، چوب ترمووود

چوب ترموود Thermo clear pine 20 × 65 mm – C7J محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترمومگنولیا 140*15 - UTV

چوب ترموود Thermo Magnolia 15 × 140 mm – UTV

1,689,012تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Pine) Thermo- 20 × 140)

چوب ترموود Thermo Pine 20 × 140 mm – C1 محصول کمپانی Thermory

1,086,716تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Thermo Pine 26 × 140 mm - C11 محصول کمپانی Thermory

چوب ترموود Thermo Pine 26 × 140 mm – C11 محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Thermo Pine 26 × 65 mm - C7J محصول کمپانی Thermory

چوب ترموود Thermo Pine 26 × 65 mm – C7J محصول کمپانی Thermory

0تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Thermo Pine 26 × 68 mm - C7

چوب ترموود Thermo Pine 26 × 68 mm – C7 محصول کمپانی Thermory

1,115,396تومان
اطلاعات بیشتر
Thermo Spruce 20 × 140 mm - UTV

چوب ترموود Thermo Spruce 20 × 140 mm – UTV محصول کمپانی Thermory

1,115,396تومان
اطلاعات بیشتر
douglas fir 21*144mm

چوب خشک شده به روش (KD) Douglas fir 21 × 144 mm محصول کمپانی Dold

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب اشباع به روش (KD) Doglas fir 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Douglas fir 26 × 144 mm محصول کمپانی Dold

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب اشباع به روش (KD) Red cedar 18 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Red cedar 18 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
Siberian Larch 21 × 68

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21.5 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21.5 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
به روش (KD) Siberian Larch 21×146 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21×146 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 23 ×169 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 145 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 145 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 94 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 94 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Accoya 16 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 16 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

2,260,907تومان
اطلاعات بیشتر
Accoya 20 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 20 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

2,260,907تومان
اطلاعات بیشتر
IPE 20 x 95 Heavy Hardwood

چوب های سخت IPE 20 x 95 Heavy Hardwood محصول کمپانی Ditzel

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر