فروشگاه پک وود

ترمووود

نمایش 41–61 از 61 نتیجه

چوب اشباع به روش (KD) Doglas fir 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Douglas fir 26 × 144 mm محصول کمپانی Dold

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب اشباع به روش (KD) Red cedar 18 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Red cedar 18 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
Siberian Larch 21 × 68

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21.5 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21.5 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر
به روش (KD) Siberian Larch 21×146 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 21×146 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 23 ×169 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 145 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 26 × 145 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,316,162تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 27 × 68 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 144 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 94 mm محصول کمپانی Mocopinus

چوب خشک شده به روش (KD) Siberian Larch 33 × 94 mm محصول کمپانی Mocopinus

1,241,592تومان
اطلاعات بیشتر
چوب سخت Cumaru 21 × 145 mm - Hardwood Decking محصول کمپانی Deckings

چوب سخت Cumaru 21 × 145 mm – Hardwood Decking محصول کمپانی Deckings

155,737تومان
اطلاعات بیشتر
چوب سخت IPE 30 x 295 mm - Hardwood Decking محصول کمپانی Ditzel

چوب سخت IPE 30 x 295 x 295 mm – Hardwood Decking محصول کمپانی Ditzel

279,925تومان
اطلاعات بیشتر
چوب سخت IPE 30 x 295 x 595 mm - Hardwood Decking محصول کمپانی Ditzel

چوب سخت IPE 30 x 295 x 595 mm – Hardwood Decking محصول کمپانی Ditzel

560,136تومان
اطلاعات بیشتر
چوب ترموود Accoya 16 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 16 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

2,260,907تومان
اطلاعات بیشتر
چوب فرآوری شده Accoya 20 x 140 mm Decking محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 20 x 140 mm Decking محصول کمپانی Accoya

2,521,903تومان
اطلاعات بیشتر
Accoya 20 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 20 x 140 Radiata Pine محصول کمپانی Accoya

2,260,907تومان
اطلاعات بیشتر
چوب فرآوری شده Accoya 20 x 195 mm Decking محصول کمپانی Accoya

چوب فرآوری شده Accoya 20 x 195 mm Decking محصول کمپانی Accoya

2,521,903تومان
اطلاعات بیشتر
IPE 20 x 95 Heavy Hardwood

چوب های سخت IPE 20 x 95 Heavy Hardwood محصول کمپانی Ditzel

3,694,947تومان
اطلاعات بیشتر