اجرای دکینگ چوبی اسپیو در درکه

اجرای دکینگ چوبی اسپیو  در درکه

01.مقدمه پروژه

آرشیتیکت  : مهندس صفوی      

نوع چوب : Cumaru Decking  -IPE TILE 290*290*30

مدت زمان اجرا : 35

متراژ : 120 مترمربع .

نوع بستر : بستر موزاییکی  

محل نصب : درکه .  .

02. بستر کار اجرایی

پروژه فوق از نوع نصب برروی بستر موزاییکی بوده که ابتدا جهت اجرای دکینگ بام و با توجه به ناترازی کف کلیه سطوح توسط زیر سری های Nordic pine sawn wood  63×72 mm VA-quality pressure boil class IV-6100 تراز شده و کروم بندی شدند و پس از اجرای وادارهای عرضی در کف بین زیر سری ها تمام شاسی زرین توسط ورق های تفلون تراز شده و مهار شدند و همچنین لازم به توضیح است در هیچ نقطه ای از کار دکینگ بام شبکه زیر سازی به بستر زیرین پیچ نشده است .

پس از تایید تراز بودن شبکه زیرین چوب های رویه که از نوع CUMARO میباشند به صورت نامنظم کنار یکدیگر نصب شدند . جهت نصب چوب های رویه از سری پیچ 60×5/5 spax آلمان  استفاده شده است . این نکته بسیار حائز اهمیت است که با توجه به هاردوود بودن چوب کومارو حتما میبایست در محل های برش چوب از پارافین برای جلوگیری از تغییر مقطع آن استفاده شود که این امر به صورت مرتب در این پروژه انجام شده است .

03. مشخصات فنی اجرایی

باتوجه به شیب بندی کف در سمت کارفرما تمام شاسی زیرین طوری کار شده است که در هیچ نقطه از کف چوب با بستر در ارتباط نمیباشد و آب سرریز در کف به راحتی امکان خروج و زه کش را دارد. جهت اجرای تایل های تراس طبقه بام پس از تایید میزان شیب کف و تمام تایلها به صورت پازلی در کنار یکدیگر توسط کیلیپس های پلاستیکی نصب شدند .با توجه به قطه تایلها در محل پله هاا جهت جلوگیری از حرکت چوب کف از الوارهای BORDER ایپه استفاده شده است تا تمام انتهای مسیر تایل بسته شود .

روغن استفاده شده در این پروژه از نوعHO 000 میباشد که محصول کمپانی MPCPPINUS میباشد .