اجرای پروژه پارکت چوبی در زعفرانیه

اجرای پروژه پارکت چوبی در زعفرانیه

01.مقدمه پروژه

یکی از واحد های ساختمانی در زعفرانیه که توسط مهندس محمد رضا ندیمی طراحی گردیده است .

02. بستر کار اجرایی

در این طرح از پارکت چوبی Oak Basic Beta Live natural 2 layer white 10x70x590mm بروی بستر موزاییکی استفاده شده که با توجه به اینکه ضخامت پارکت انتخاب شده کم می باشد و نوع نصب به صورت جناغی است از چسب برای اتصال پارکت به بستر زیرین استفاده شده است. شایان ذکر است مدت زمان اجرای این پروژه 5 روز کاریبرای متراژ 84 متر مربع بوده است. به دلیل چسبی بودن نوع نصب ابتدا برای چسبندگی بیشتر کل بستر موزاییکی توسط دستگاه ساب خیس زده شد. بعد از بازدید و کسب اطمینان از تراز و زبر یودن کف کارهای اولیه به منظور نصب پارکت های موزاییکی به روش جناغی انجام گرفت.

03. مشخصات فنی اجرایی

نکته حائز اهمیت در اجرای پارکت های جناغی استفاده از شانه مناسب برای اتصال کامل قطعات به یکدیگر می باشد . با توجه به داشتن پلکان در این پروژه محل اتصال پارکت کف با پارکت پلکان به وسیله قطعه نبشی لب پله به یکدیگر متصل شده است و برای این قسمت برای چسبندگی بیشتر آن و ضربه پذیر بودن از چسب تیوپی Wakol  محصول کشور آلمان استفاده شده است.

فاصله 5 الی 8 میلیمتر  به دلیل انبساط و انقباض در نواحی کف و حاشیه ها به صورت رعایت شده است.

صدای رضایت مشتری آقای ندیمی