اجرای پروژه پارکت در کردان

اجرای پروژه پارکت در کردان

01.مقدمه پروژه

شرکت پارس آرای کوهستان همواره سعی بر این داشته بتواند هم به جهت کیفیت و هم به جهت تنوع رضایت مشتریان خود را جلب نماید. استقبال زیاد مشتریان شرکت پارس آرای کوهستان در زمینه چوب های ترموود نمای بیرونی ساختمان شرکت را بر این موضوع واداشته بتواند  با کمک تامین کننده های بزرگ خود مقاطع مورد نیاز از همین چوب را برای پارکت های تمام چوب استفاده نماید .

02. بستر کار اجرایی

در پروژه مورد نظرطبق نظر آرشیتکت محترم خانم مهندس دانا میر مطلبی از چوب های ترموود Thermo Pine flooring F2 natur 18x138x900-1800mm  که از درخت پاین می باشد و برای اولین بار نصب شده است استفاده گردید.

03. مشخصات فنی اجرایی

 همانند بقیه پروژه های نصب شده به روش چسبی بستر موزاییکی این پروژه نیز پس از اجرای کف سابی مناسب به صورت کاملا دقیق بازدید شد و قبل از هر نوع نصب تمام کف به وسیله شمشه تراز و تراز لیرزی بازدید شده  است.  به جهت حفاظت از چسب پارکت ابتدا کل کف توسط ملات چسب چوب و سیمان زیر سازی اولیه شده است . پس از خشک شدن زیر سازی پارکت های رویه که همان مقاطع 18*138 ترموود بودن به وسیله چسب مخصوص چسب  wakol آلمان چسب کاری شده و پس از آن چوب های ترموود به صورت کام و زبانه در  کنار یکدیگر نصب شدند .

به جهت پولیش و قابلیت نظافت کاری چوب های کف کل کف توسط دستگاه مخصوص ساب زده شد و پس از همگن کردن کل کف به وسیله لاک نیم پلیستر مخصوص پوشیده شد.

صدای رضایت مشتری خانم میرمطلبی