مهندس طاهری - محمودیه | پاویون دفتر اصلی لوتوس

مهندس طاهری - محمودیه | پاویون دفتر اصلی لوتوس

01.مقدمه پروژه

آرشیتیکت  : شرکت ساختمانی لوتوس      

پروژه ساختمانی کوروش که  در یکی  از بهترین خیابان های  محمودیه واقع شده است .در این پروژه با توجه به داشتن فضای زیاد اختصاص داده شده به Greenwall  استفاده از دکینگ چوبی  برای  محوطه تراس  در نظر گرفته شده است . امروز در کارهای  ساختمانی  کوتاه کردن زمان اجرا و در عین حال حفظ کیفیت کار انجام شده بسیار حائز اهمیت میباشد و میتوان به همین روش در بالاتر بردن رضایت مندی  مشتری  اثر مفیدی به جا گذاشت .

محل نصب : زعفرانیه

02. بستر کار اجرایی

در این پروژه باتوجه به داشتن فضای  عمیق برروی  تراس  و نیاز به بالاتر بردن ضخامت اجرا  در ابتدای اجرای تایل شاسی کشی فلزی برروی  کف  طبق نقشه های  تهیه شده به کارفرما  داده شد و پس از تایید کار انجام شده بابت آهن کشی  از لحاظ نوع مقطع اجرا شده و جهت آن کل  کف به وسیله چهار تراش های  45*70 تمام اشباع بروری  کف زیرسازی شده است. جهت نصب  الوارهای زیر سری بروری شاسی فلزی  از پیچ های  6*80 گالوانیزه استفاده شده است .باتوجه به اینکه تایل های   این پروژه دارای  ابعاد 290*590 *30 هستند حتما در فصل مشترک تایل ها  به یکدیگر از سری چوب  های  اشباع استفاده شده است. پس  از تکمیل زیر سازی  چوبی کلیه تایل ها  به وسیله پیچ استیل 3.5*40 به شبکه چوبی  متصل شده اند . در این پروژه با توجه به درخواست کارفرما کل  تایل ها در  جهت شرقی غربی کار شده اند.اجرا  در یک جهت تایل ها این حس را به وجود می آورد که قطعات استفاده شده به صورت الواری بوده اند .

03. مشخصات فنی اجرایی

باتوجه به شیب بندی کف در سمت کارفرما تمام شاسی زیرین طوری کار شده است که در هیچ نقطه از کف چوب با بستر در ارتباط نمیباشد و آب سرریز در کف به راحتی امکان خروج و زه کش را دارد. جهت اجرای تایل های تراس طبقه بام پس از تایید میزان شیب کف و تمام تایلها به صورت پازلی در کنار یکدیگر توسط کیلیپس های پلاستیکی نصب شدند .با توجه به قطه تایلها در محل پله هاا جهت جلوگیری از حرکت چوب کف از الوارهای BORDER ایپه استفاده شده است تا تمام انتهای مسیر تایل بسته شود .