پروژه مهندس کوشش - محمد شهر | دکینگ

پروژه مهندس کوشش - محمد شهر | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در محمد شهر کرج است که در سال 1401 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس کوشش

محل اجرا : محمد شهر - کرج

نوع چوب استفاده شده : 

NOVAWOOD THERMO PINE S4S E4E D4 mm 3600-3900*138*42محصول کمپانی NOVAWOOD کشور ترکیه

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN

4500-3000*120*27 چوب اشباع وارداتی محصول کمپانی AS LUMBER کشور استونی

GK PINE C24 KD TREATED UC3

6000-3000*70*45 زیر سری اشباع وارداتی محصول کمپانی اروپایی

ASLUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 6000-3000*47*36 زیر سری  اشباع وارداتی محصول کمپانی AS LUMBER کشور استونی