پروژه مهندس نحوی - فرمانیه | دکینگ

پروژه مهندس نحوی - فرمانیه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در فرمانیه تهران است که در سال 1395 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس نحوی

محل اجرا : فرمانیه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Thermo pine 26*115*2800-4800 محصول کمپانی Brenstol

Nordic pine one side planed one side grooved 27*145 – VA – falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.90