پروژه مهندس مهرصادقی - فرشته | دکینگ

پروژه مهندس مهرصادقی - فرشته | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در فرشته تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس مهرصادقی

محل اجرا : فرشته - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

DITZEL IPE TILE 295*295*30 ANTI-SLIP تایل (صاف)