پروژه مهندس مظلومین - انتهای بلوار ارتش | دکینگ

پروژه مهندس مظلومین - انتهای بلوار ارتش | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در انتهای بلوار ارتش تهران است که در سال 1396 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس مظلومین

محل اجرا : انتهای بلوار ارتش - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

الف- چوب رویه

 Cladding Thermo Pine 20*140*3000-4800mm محصول کمپانی Brenstol

ب- چوب زیر سری اشباع

Nordic pine sawn wood  36/5*50 mm VA-quality pressure boil class IV-Length: 3.60 محصول کمپانی Pinus آلمان