پروژه مهندس مریدی - شهران | دکینگ

پروژه مهندس مریدی - شهران | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در شهران تهران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس مریدی

محل اجرا : شهران - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

BOEN EKHVNPTV - OAK GUNSTOCK 3LAYER 3STRIP LIVE SATIN 13*209*2200 محصول کمپانی Boen  آلمان

گرده ماهى ميانه Aluminum Bronze هم سطح روكش خورKUBERIT - 08088065