پروژه مهندس قاسم آبادی - فرمانیه | دکینگ

پروژه مهندس قاسم آبادی - فرمانیه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در فرمانیه تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس قاسم آبادی

محل اجرا : فرمانیه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

DITZEL IPE DECKING S4S/E4E 2800-900*95*20

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 6000-3000*72*63 محصول کمپانی ASLUMBER زیرسری اشباع وارداتی

THERMORY THERMO PINE CLADDING UTV C1 INTENSE E/M 4500-3000*140*20 محصول کمپانی THERMORY

THERMORY THERMO PINE D4 INTENSE E/M 4500-3000*140*20 محصول کمپانی THERMORY