پروژه مهندس فرامرزی - اقدسیه | دکینگ

پروژه مهندس فرامرزی - اقدسیه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در اقدسیه تهران است که در سال 1389 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس فرامرزی

محل اجرا : اقدسیه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Panel Thermotec 5000*2050*19mm code307

Profile A10F-Thermoholz Nordic spruce 21*146

Douglas fir DECKING, one side riffled one side grooved 28*140 mm falling quality – length: 4.20

Nordic pine one side planed one side grooved 26*146 – VA – falling quality pressur boiled class IV brown Length:4.20

Nordic pine sawn wood  63*75 mm VA-quality pressure boil class IV- Length: 4.20

Nordic Spruce Thermo PARALLELOGRAMM 21*140mm US falling quality Length 4.20