پروژه مهندس صفری - فرمانیه | دکینگ

پروژه مهندس صفری - فرمانیه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در فرمانیه تهران است که در سال 1400 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس صفری

محل اجرا : فرمانیه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

GK REDWOOD C24 KD TREATED UC3 3000*70*45 زیرسری اشباع وارداتی محصول کمپانی GK

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN 4500-3000*120*27

GK PINE C24 KD TREATED UC3 6000-3000*70*45