پروژه مهندس شیرازی - امیر دشت | دکینگ

پروژه مهندس شیرازی - امیر دشت | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در امیر دشت مازندران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس شیرازی

محل اجرا : امیر دشت - مازندران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic Pine sawn wood pressure Boil 63*72mm 

Nordic pine one side pland one side grooved 27*145 VA-presur boiled clss IV brown