پروژه مهندس شوشتری زاده - درکه | دکینگ

پروژه مهندس شوشتری زاده - درکه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در درکه تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس شوشتری زاده

محل اجرا : درکه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

NOVAWOOD THERMO PINE S4S E4E D4 4500-3000*138*42