پروژه مهندس سیدزاده - خزرشهر شمالی | دکینگ

پروژه مهندس سیدزاده - خزرشهر شمالی | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خزرشهر شمالی مازندران است که در سال 1398 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس سیدزاده

محل اجرا : خزرشهر شمالی - مازندران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic Pine Decking Brown 27*120mm Length 3.90

GK PINE C24 KD TREATED UC3 45*70 محصول کمپانی GK

Nordic Pine sawnwood pressure Boil 36*47mm محصول کمپانی اروپایی