پروژه مهندس سعیدی - نیاوران | دکینگ

پروژه مهندس سعیدی - نیاوران | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در نیاوران تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس سعیدی

محل اجرا : نیاوران - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

THERMORY THERMO PINE D4 INTENSE E/M 4200*115*20

THERMO PINE D5sg INTENSE E/M  4500-3000*140*26

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 6000-3000*72*63  زیرسری اشباع محصول کمپانی ASLUMBER وارداتی