پروژه مهندس سعیدی – خزرشهر جنوبی | دکینگ

پروژه مهندس سعیدی – خزرشهر جنوبی | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خزرشهر جنوبی مازندران است که در سال 1398 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس سعیدی

محل اجرا : خزرشهر جنوبی - مازندران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 6000*72*63