پروژه مهندس دولت آبادی - شهرک غرب | دکینگ

پروژه مهندس دولت آبادی - شهرک غرب | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در شهرک غرب تهران است که در سال 1391 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس دولت آبادی

محل اجرا : شهرک غرب - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic Pine 27*145mm Length:3

Nordic pine sawn wood  63*75 mm VA-quality pressure boil class IV-Length: 4.20