پروژه مهندس دهقان - لواسان | دکینگ

پروژه مهندس دهقان - لواسان | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در لواسان تهران است که در سال 1398 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس دهقان

محل اجرا : لواسان - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN 4200*120*27

GK REDWOOD C24 KD TREATED UC3 6000*70*45

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 45*70*6000