پروژه مهندس دانیال زاده - کامرانیه شمالی | دکینگ

پروژه مهندس دانیال زاده - کامرانیه شمالی | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در کامرانیه شمالی تهران است که در سال 1390 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس دانیال زاده

محل اجرا : کامرانیه شمالی - تهران

نوع چوب استفاده شده :  

D1 A Ipe Decking smooth 30*295*295