پروژه مهندس حیدری - نیاوران | دکینگ

پروژه مهندس حیدری - نیاوران | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در نیاوران تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس حیدری

محل اجرا : نیاوران - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic pine one side planed one side grooved 27*145 – VA – falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.00 

Nordic Pine sawn wood pressure Boil 63*72mm