پروژه مهندس حسینی – ولنجک | دکینگ

پروژه مهندس حسینی – ولنجک | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در ولنجک تهران است که در سال 1400 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس حسینی

محل اجرا : ولنجک - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN 4500-3000*120*27

GK PINE C24 KD TREATED UC3 6000-3000*70*45

4000*120*27  BROWN ()UC3 AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION