پروژه مهندس بختیاری - خیابان ولیعصر | دکینگ

پروژه مهندس بختیاری - خیابان ولیعصر | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خیابان ولیعصر تهران است که در سال 1396 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس بختیاری

محل اجرا : خیابان ولیعصر - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic pine sawn wood  63*72 mm VA-quality pressure boil class IV چوب زیر سری اشباع شده محصول کمپانی MocoPinus آلمان 

20*100*900-1200(15%) 20*100*1200-3500(85%) چوب دکینگ برزیلی Heavy Hardwood))محصول کمپانی Deckins 

Nordic Pine sawnwood pressure Boil 36*47mm VA-quality pressure boil class IV 

Thermo Pine 42*42*3000-4000mm چوب سوزنی برگ ترموشده محصول کمپانی Brenstol