پروژه مهندس اکبری - الهیه | دکینگ

پروژه مهندس اکبری - الهیه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در الهیه تهران است که در سال 1390 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس اکبری

محل اجرا : الهیه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic PINE one side planed one side grooved 26*146mm VA-falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.00

Nordic Pine Sawn Wood 63*75 VA-quality pressure boil class IV Length : 3.60