پروژه مهندس امیری - بابلسر | دکینگ

پروژه مهندس امیری - بابلسر | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در بابلسر مازندران است که در سال 1400 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس امیری

محل اجرا : بابلسر - مازندران

نوع چوب استفاده شده : 

THERMO PINE D5sg INTENSE E/M  2400*140*26

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 5100*72*63

محصول کمپانی ASLUMBER وارداتی زیرسری اشباع