پروژه مهندس الله وردی – درکه | دکینگ

پروژه مهندس الله وردی – درکه | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در درکه تهران است که در سال 1396 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس الله وردی

محل اجرا : درکه - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Cumaru Decking 21*140*900-4000mm محصول کمپانی Deckings  برزیلHardwood_

Nordic pine sawn wood  63*72 mm VA-quality pressure boil class IV-6100

Thermo Pine Madrid 26*140*2200mm

Ipe border straight cut 30*100*1500/1800mm