نشیمنگاهی زیبا با استفاده از ترموود

نشیمنگاهی زیبا با استفاده از ترموود

01.مقدمه پروژه

در زندگی  امروزه به جهت شهرنشینی  امروز و کمبود فضای  سبز و دنج خیلی از معماران و کارفرما  به سمت استفاده بهینه از فضاهای داخلی ساختمان که مرتبط هستند با فضای  بیرونی  سوق پیدا کرده اند . ساختمان کوه نور که یکی از لوکس  ترین ساختمان های  تهران واقع در چهارراه کامرانیه میباشد جهت فضای  سبز و نشینمن این پروژه از سری محصولات شرکت پارس آرای  کوهستان استفاده شده است .

02. بستر کار اجرایی

در این پروژه با توجه به طرح آرشیتکت محترم مبنی  بر طراحی  و ساخت نیمکت های  حاشیه ای  تراس  از سری  پروفیل  های  26*140 استفاه شده است . برای  این منظور در ابتدا  جزییات آهن کشی  و شاسی کشی  نیمکت ها با رعایت استاندارد نشینمن آن به کارفرما  داده شده است و پس  از تایید زیر سازی  فلزی  و تحویل آن به وسیله مهندسین شرکت نسبت به نصب پروفیل  های  زیر سازی  45*70 تمام اشباع اقدام شده است . در این پروژه به جهت در ارتباط بودن تمام فضاهای  تراس  با هوای  بیرون و رطوبت برای زیر سازی  نیمکت ها از سری  پروفیل  های  تمام اشباع استفاده شده است این مقاطع به جهت نوع فرایندی  که در زمان تولید بر روی  آنها  انجام شده است به هیچ عنوان امکان نفوذ رطوبت و یا شکست را در زمان بهربرداری نخواهند داشت .

03. مشخصات فنی اجرایی

چوب  رویه در این پروژه از یری  پروفیل  های  تمام ترمو شده 26*140 میباشد که به صورت کلیپس  های تمام استیل  به شاسی  چوبی زیرین متصل شده اند. 

یکی  از خصوصیات نصب  به سویله کیلیپس  عدم روئئت پیچ های  رویه در سطح چوب  های ترمو میباشد که به زیبای  کار انجام شده نیز می افزاید .

در این پروژه جهت پوشش  و رنگ آمیزی  مقاطع نصب شده از سری  روغن های  ho002 محصول   کمپانی  mocopinusآلمان استفاده شده است که در دو نوبت رنگ آمیزی  شده است . از خصوصیات مهم پوشش  های شرکت پارس آرای  کوهستان جلوگیری از اشعه مارا  uv خورشید میباشد که در زمان بهربرداری  بر حفظ کیفیت قطعات کار شده نیز می افزاید .

در پایان از کارفرما  و آرشیتکت محترم این پروژه به جهت  همکاری  و عکس برداری  کمال  تشکر را  داریم  .