مهندس نوری - سعادت آباد | پروژه روف گاردن

مهندس نوری - سعادت آباد | پروژه روف گاردن

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه در سعادت آباد تهران است که در سال 1389 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس نوری

محل اجرا : سعادت آباد - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Nordic spruce standard 19*96mm a- grade ,pressure boil class(III) brown length:3.60 

Nordic pine sawn wood  37/5*50 mm VA-quality pressure boil class IV-Length: 3.60

Nordic PINE one side planed one side grooved 26*146mm VA-falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.00