مهندس نحوی - فرمانیه | روف گاردن

مهندس نحوی - فرمانیه | روف گاردن

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در فرمانیه تهران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس نحوی

محل اجرا : فرمانیه - تهران

نوع چوب استفاده شده :

Nordic pine one side planed one side grooved 27*145 – VA – falling quality pressur boiled class IV brown Length:3.90

Thermo pine 20*90*2800-4800 محصول کمپانی Brenstol

Sawn planed edges Daglas fir 75*150*5000mm
محصول کمپانیDold آلمان