مهندس میرمطلبی - کردان | پرگولا

مهندس میرمطلبی - کردان | پرگولا

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در کردان تهران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس میرمطلبی

محل اجرا : کردان - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Thermo Pine 42*140*3000/4000mm محصول کمپانی  Thermory

Thermo Pine 42*90*3000/4000mm محصول کمپانی  هلندی

Firmo Pine SFS 65*140*3900-4200mm محصول کمپانی  هلندی