مهندس لطیف پور - اختیاریه شمالی | روف گاردن

مهندس لطیف پور - اختیاریه شمالی | روف گاردن

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در اختیاریه شمالی تهران است که در سال 1401 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس لطیف پور

محل اجرا : اختیاریه شمالی - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN 2500-4200 *120*27mm

mm2400-4200*70*45 GK REDWOOD C24 KD TREATED UC3 زیرسری اشباع وارداتی محصول کمپانی GK