مهندس شریفیان - شریعتی | روف گاردن

مهندس شریفیان - شریعتی | روف گاردن

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در شریعتی تهران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس شریفیان

محل اجرا : شریعتی - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN 27*120

GK PINE C24 KD TREATED UC3 45*70

Thermo Pine D4 Endmatche nature 20*115*2500-4000mm چوب سوزنی برگ ترمو شده

 Sawn wood timber, spruce/fir,KD,planed round cdges.yellow treatment 37/5*50 Length:3

pine s4s decking anti slip brown 27*120

pine sawn s4s 45*70/5400

Thermo Pine 42*92*3000/4000mm

Accoya 20*140- Decking D4