مهندس سعیدی - میدان قدس | پروژه پرگولا

مهندس سعیدی - میدان قدس | پروژه پرگولا

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در میدان قدس تهران است که در سال 1393 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس سعیدی

محل اجرا : میدان قدس - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

Thermo Pine Decking 5D 26*140mm Length:4.8 

Nordic Pine sawnwood pressure Boil 36*47mm 

Thermo Pine 42*92*3000/4000mm 

Support Thermo Ash 42*90*2100-3000mm 

firmo pine sfs 90*190*3000-5700mm