مهندس حمدانی - خوزستان | پروژه پرگولا

مهندس حمدانی - خوزستان | پروژه پرگولا

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خوزستان است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس حمدانی

محل اجرا : خوزستان

نوع چوب استفاده شده : 

Thermo Pine Treated 21*137*2500-5100mm محصول کمپانی Hazerman آلمان 

Thermo Pine 42*140*3000/4000mm محصول کمپانی Thermory

Thermo Pine Endmatche nature 21*137*2500-4000mm محصول کمپانی Hazerman آلمان 

Nordic Pine sawnwood pressure Boil 36*47mm محصول کمپانی اروپایی

5000*2050*19mm محصول کمپانی Dold آلمان