مهندس احسنی ایروانی - استاد حسن بناء شمالی | آلاچیق و روف گاردن

مهندس احسنی ایروانی - استاد حسن بناء شمالی | آلاچیق و روف گاردن

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در استاد حسن بناء شمالی تهران است که در سال 1397 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : مهندس احسنی ایروانی

محل اجرا : استاد حسن بناء شمالی - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

decking anti slip 27.5*144mm محصول کمپانی اروپایی 

Thermo Pine D4 Endmatche nature 20*115*2500-4000mm محصول کمپانی Thermory 

Thermo Pine 42*42*3000/4000mm محصول کمپانی Brenstol 

Nordic pine pressure boiled 27*120 mm  محصول کمپانی 

sawn timber pressure impregnated 45*70 محصول کمپانی اروپایی 

Nordic Pine sawnwood pressure Boil 36*47mm محصول کمپانی اروپایی