شرکت داروسازی رویان دارو - خیابان استاد نجات الهی | دکینگ

شرکت داروسازی رویان دارو - خیابان استاد نجات الهی | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خیابان استاد نجات الهی تهران است که در سال 1399 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : شرکت داروسازی رویان دارو

محل اجرا : خیابان استاد نجات الهی - تهران

نوع چوب استفاده شده : 

ABODO RPINE S4S 65*140*3300-4200mm بدون گره

 DITZEL IPE TILE 595*295*30 SMOOTH