شرکت بازرگانی کالاآوران آراز - خیابان ولیعصر | دکینگ

شرکت بازرگانی کالاآوران آراز - خیابان ولیعصر | دکینگ

اطلاعات کلی پروژه

این پروژه واقع در خیابان ولیعصر تهران است که در سال 1401 احداث شده و توسط شرکت پارس آرای کوهستان تهیه و اجرا شده است .

کارفرما : شرکت بازرگانی کالاآوران آراز 

محل اجرا : خیابان ولیعصر - تهران 

نوع چوب استفاده شده : 

AS LUMBER PINE DECKING IMPREGNATION (UC3) BROWN3000*120* 27 4500-

GK PINE C24 KD TREATED UC33000*70*45 6000-

THERMORY THERMO PINE DECKING D4 INTENSE 4500-3000*140*42

AS LUMBER PINE IMPREGNATION (UC3) GREEN 3000*47*36