دکینگ های فوق العاده در یک ساختمان لوکس

دکینگ های فوق العاده در یک ساختمان لوکس

01.مقدمه پروژه

پروژه ساختمان ویلای لواسان یکی از لوکس ترین ساختمان های موجود در منطقه صحرای نارون لواسان میباشد ./ در این پروژه پس  از بررسی  های  انجام شده و نوع کاربری  کارفرما  از فضاهای  مورد نظر تصمیم بر این شد جهت اجرای  محئوطه دور نشینمن شمالی  و دکینگ کف  از سری پروفیل های  26*140 ترموود  استفاده شود.

02. بستر کار اجرایی

در ابتدا  پس  از بازدید انجام شده از کف  و بستر موجود  و امکان سنجی اجرای  دکینگ ترموود پیشنهاد استفاده از سری  دکینگ های  ترموود به ابعاد 26*140 شد . در این سری از پروفیل های شرکت های پارسآرای  کوهستان دیگر نیازی به استفاد از پیچ های رویه استیل  نیست و تمام قطعات اصلی به وسیله کیلیپس پلاستیکی به یکدیگر و زیر سازی چوبی  متصل میشوند . برای  این منظور در ابتدا پس  از بررسی  شیب بندی و جهت شیب  کف  داده شده ریسمان کشی اولیه برای  زیر سازی  انجام شده است . جهت زیر سازی  چوبی  به وسیله چوب های  اشباع 45*70 در ابتدا  کلیه مقاطع در جهت خلاف  جهت نصب  چوب های  اصلی  به صورت نردبانی  در فواصل مین هر 50 سانتی متر به یکدیگر متصل شده اند . جهت اتصال  زیر سری های  چوبی به یکدگیر از پیچ های  گالوانیزه 6*120 به صورت دوبل استفاده شده است . بعد از متصل  کردن زنردبانی  زیرسری ها به یکدیگر جهت رعایت فاصلیه حداقلی با بستر از مقاطع پروفیل های  پلیمری  تفلون برای  این منظور استفاده شده است . شرکت پارس آری  کوهستان همواره سطع زیرسازی  دکینگ چوبی را  کاملا تراز کرده و بعد از آن چوب و مقاطع الی  ترموود را  نصب  خواهد کرد .

03. مشخصات فنی اجرایی

در این پروژه نیز پس  از تراز شدن کامل  زیرسازی  پروفیل های  ترموود به وسیله کیلیپس های  پلاستیکی  به شاسی زیرین نصب شده است . در این پروژه برای  نصب  کیلیپس  های پلاستیکی به شاسی  چوبی زیرین از پیچ های  تمام استیل 4*50 اسفتاده شده است . پس  از اتمام نصب  چوب های  دکینگ کلیه مقاطع به وسیله روغن ho002  محصول  کمپانی  mocopinus آالمان در دو نوبت رنگ آمیزی  شده است .

لامز به توضیح است در این پروژه همچنین  جهت سایه بان بالای  دکینگ   از سری الوارهای  42*90 ترمود پایین جهت لور سایه بان استفاده شده است . برای  این منظور در ابتدا  کلیه مقاطع به وسیله رنگ walnut  رنگ آمیزی  شده و پس از آن به وسیله اتصالات مخصوص  U به شاسی  فلزی موجود متصل شده اند.