اجرای ترموود در تراس و روف گاردن

اجرای ترموود در تراس و روف گاردن

01.مقدمه پروژه

یکی  از کاربرد های پروفیل های ترموود استفاده آن برای  پوشش  انواع سطوح مرتبط با هوای آزاد و چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم میباشد .

02. بستر کار اجرایی

در این پروژه با توجه به اینکه عملیات اجرا شده جزو یکی  از مراحل  بازسازی  واحد مورد نظر بوده از مقاطع ترموود  برای  قسمت های  مختلف  روف  و تراس  استفاده شده است .  بعد از بازدید های  انجام شده و بررسی  مقداری  فضای  موجود برای  نصب پروفیل های  چوبی  نظر بر این شد جهت پوشش  دکینگ های  کف  تراس  از سری پروفیل های  20*190 ترموود که از سری  بدون گرده میباشند استفاده شود.  شرکت پارس آرای  کوهستان همواره برای  زیر سازی  مقاطع ترموود خود چه درنما  و چه در دکینگ های  کف  از پروفیل  های  تماما اشباع  45*70 nordicpine  محصول  کمپانی  mocopinusآلمان استقاده میکند.  از خصوصیات قابل  توجه این پروفیل ها عدم تغییر حجم و تغییر مکان و ترک خوردگی  در زمان بهربرداری  و پس از اعمال بار برروی  آن میباشد ./ استفاده از این نوع پروفیل ها در کیفیت کار نهایی  انجام شده در زمان بهرهبرداری  کمک بسزایی خواهد کرد  .

در این پروژه با توجه به وجود مینی  استخر کار شده در محوطه تراس  تصمیم بر این شد به جهت قرار گیری  تاسیسات استخر درمجاور آن کل قسمت های  حاشیه دور به وسیله شاسی فلزی زیرسازی شود /.برای این منظور دتایل  اجرای  شاسی  کشی فلزی به گروه کارفرما  داده شده و پس از تایید کار انجام شده توسط مهندسین شرکت نسبت به نصب  پروفیل های زیر سازی  دکینگ اقدام شد . برای نصب پروفل های زیرسری  45*70 از پیچ های تماما گالوانیزه 6*60  در فواصل  معین هر 50 سانتی متر استفاده شده است . بعداز نصب  پروفیل های  اشباع زیرسری  جهت نصب  مقاطع ترموود 20*190 از سری  پیچ های  4.5*40 آنتیک که محصول  شرکت spax آلمان میباشد استفاده شده است .

همواره در اجرای  پروفیل  های  دکینگ فاصله ی  حداقلی  5-8 mm جهت عبور آب های سطحی  رعایت میشود . در این پروژه بعد اجرای  مقاطع ترمووود جهت رنگ آمیزی  کار انجام شده از سری  رنگ های  walnut محصول  شرکت mocopinusآلمان در دو نوبت استفاده شده است . این نکته قابل ذکر است تمامی  مقطع امکان رنگ آمیزی  در طیف های دگیر را نیز دارند.