ماه: <span>شهریور 1400</span>

انواع چوب نما
10 شهریور 1400

انواع چوب نما

انواع چوب نما چوب‌های سخت و نرم مهم‌ترین تفاوت میان انواع درختان و چوب آن‌ها براساس طبقه‌بندی چوب سخت و چوب نرم است. این طبقه‌بندی تنها تفاوت میان نهان دانگان (درختان گلدار مانند افرا، بلوط) و مخروطیان (درختان مخروطی شکل مانند کاج و صنوبر)…