پارکت Pamino - پروژه دارآباد
تعداد بازدید: 1135تعداد نظرات: 0
1395/06/03 - 11:18

پارکت Pamino - پروژه دارآباد

اگر شما مایلید تا کف خانه خود را پارکت کنید، اولین توصیه اینست که پارکت را پس از آنکه تمامی کارهای دیگر خانه انجام شده اند، نصب نمایید تا به چوب آسیب نرسد .

اگر شما مایلید تا کف خانه خود را پارکت کنید، اولین توصیه اینست که پارکت را پس از آنکه تمامی کارهای دیگر خانه انجام شده اند، نصب نمایید تا به چوب آسیب نرسد .

پارکت pamino
پارکت pamino
پارکت Pamino
پارکت Pamino