پارکت Pamino - پروژه سه راه عمار
تعداد بازدید: 1257تعداد نظرات: 0
1395/05/06 - 10:09

پارکت Pamino - پروژه سه راه عمار

یکی از توصیه هایی که در رابطه با نگهداری از پارکت چوبی باعث افزایش طول عمر پارکت می شود ، حفاظت از پارکت با مقوای چین دار از زمانیکه نصب می شود تا زمانیکه وسایل خانه تحویل داده می شوند.

یکی از توصیه هایی که در رابطه با نگهداری از پارکت چوبی باعث افزایش طول عمر پارکت می شود ، حفاظت از پارکت با مقوای چین دار از زمانیکه نصب می شود تا زمانیکه وسایل خانه تحویل داده می شوند.

پارکت Pamino
پارکت Pamino
 پارکت Pamino
 پارکت Pamino