پارکت Kaypannier -پروژه زعفرانیه
تعداد بازدید: 1031تعداد نظرات: 0
1395/05/05 - 13:51

پارکت Kaypannier -پروژه زعفرانیه

کفپوش پارکت چوبی می باید با جاروی نرم تمییز شود و با تیی که کاملا آب آن گرفته شده است، شسته شود و نمی باید با مواد شیمیایی کف را شستشو داد مگر آنکه با محصولاتی که مختص کفپوش پارکت هستند.

کفپوش پارکت چوبی می باید با جاروی نرم تمییز شود و با تیی که کاملا آب آن گرفته شده است، شسته شود و نمی باید با مواد شیمیایی کف را شستشو داد مگر آنکه با محصولاتی که مختص کفپوش پارکت هستند.  

پارکت Kaypannier
پارکت Kaypannier
پارکت Kaypannier
پارکت Kaypannier
پارکت Kaypannier
پارکت Kaypannier