تعداد بازدید: 772تعداد نظرات:

Siberian Larch) RHO-27× 144)

ابعاد : 27 × 144 ×4000 میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : RHO
طول (میلی متر) : 4000
عرض (میلی متر) : 144
ضخامت (میلی متر) : 27