تعداد بازدید: 778تعداد نظرات:

Siberian Larch) PAK-27× 68)

ابعاد : 27 × 68 × (5100-4000-3000) میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : PAK
طول (میلی متر) : 5100-4000-3000
عرض (میلی متر) : 68
ضخامت (میلی متر) : 27